آلبوم من ◂ اهدای هدیه به رییس جمهور
گردهمایی مبلغان حوزه علمیه قم - فیضیه سال 1387