آلبوم من ◂ در محضر حضرت آقا حفظه الله
بازدید حضرت آقا از نمایشگاه مراکز پژوهشی حوزوی - قم مجتمع امام خمینی (جنب گلزار)